Alavuden Öljynpuristamo.

Uudet toimitilat pienentävät hiilijalanjälkeämme ja lisäävät kapasiteettiamme

Olemme muuttaneet uusiin upeisiin toimitiloihimme lokakuussa 2021. Vielä riittää pientä viimeisteltävää, jotta tuotanto pääsee käynnistymään täydellä kapasiteetillaan moderneissa, meitä varten suunnitelluissa tiloissa.

Keltaisten ovien takana sijaitsee uusissa tiloissa vastaanottohalli, joka on suunniteltu siten, että rypsin vastaanotto olisi mahdollisimman sujuvaa sekä rypsikuormia tuovien viljelijöiden että meidän näkökulmastamme. Uudet tilat kattavat noin 1000 neliön tuotantotilan, varastotilaa ja toimistotiloja.

– Aiemminhan toimitilamme sijaitsivat Alavuden keskustassa vanhassa osuusmeijerissä, mikä tietysti on suunniteltu aivan erilaiseen toimintaan. Tilat kävivät ahtaaksi, eikä toimintaa pystynyt siellä kehittämään. Ryhdyimme suunnittelemaan tuotantoprosessi edellä uusia tiloja, kertoo Alavuden Öljynpuristamon toimitusjohtaja Hanna Yli-Kuha.

Uusiutuvaa energiaa järkevästi

Uusien toimitilojen energia tulee osin taivaalta, sillä rakennuksen katolle ja eteläseinustalle asennettiin 160 aurinkopaneelin järjestelmä. Myös tuotantoprosessissa syntyvälle lämmölle on rakennettu talteenottojärjestelmä, jolla pystytään lämmittämään tiloja.

– Halusimme ehdottomasti energiatehokkaan ja nykyaikaisen järjestelmän, jotta voimme toimia entistäkin vastuullisemmin, sanoo Hanna Yli-Kuha tyytyväisenä.

Uusien laitehankintojen myötä voidaan öljynpuristamolla myös hyödyntää yhä enemmän automaatiota ja tuotannonohjauksen digitalisointia.

 

Oma linja luomulle

Uusien tilojen käyttöönoton myötä saamme käyttöömme kaksi tuotantolinjaa entisen yhden sijaan. Tämä lisää tuotannossa joustavuutta ja mahdollistaa myös luomuöljyn tuotannon kokonaan omalla linjastolla. Uskomme, että luomutuotteiden kysyntä tulee Maa- ja metsätalousministeriön Luomu 2.0 -ohjelman tavoitteiden mukaisesti lähivuosina kasvamaan. Suomen Kansallisessa hankintastrategiassa luomun käytön tavoitteeksi julkisissa keittiöissä on asetettu 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

– Tähän pystymme nyt vastaamaan entistä paremmin ja myös tarjoamaan yhä räätälöidympiä pakkausratkaisuja ammattikeittiöille, iloitsee laadunhallinnasta ja tuotekehityksestä vastaava Tuomas Olkkonen.

 

Näyttävä maamerkki

Uudet tilamme näkyvät hienosti Alavus-Tuuri väliselle 18-tielle. Kirkkaan keltaiset vastaanottohallin nosto-ovet välittävät tärkeää viestiä koko toiminnan keskipisteestä, rypsistä.

– Sijaintimme on myös logistisesti nyt järkevämpi ja täten helpommin saavutettavissa rypsikuormia tuoville viljelijöille ja raskaalle liikenteelle muutenkin, kun ei tarvitse ajaa keskustaan, Hanna Yli-Kuha toteaa.